Střešní pláště

  • provádění zakrytí střešních vodorovných ploch nepropustnými fóliemi
  • zastřešení fólií FATRAFOL
  • provádění a opravy lepenkových střech
  • odvětrání střešních vrstev
  • zaizolování prostupů
  • opravy a zpevnění podkladových vrstev
  • zateplení střechy před pokrývkou stření krytinou
bez názvu bez názvu