Historie společnosti

Společnost SALLEKO, spol. s r.o. byla zapsána do obchodního rejstříku v prosinci roku 1992 s cílem transformovat oddělení stavební údržby v JE Dukovany.

V srpnu 1993 tuto činnost převzala a dále začala v plné míře vyvíjet. Původně ve společnosti SALLEKO pracovalo cca 110 lidí – převážně bývalých zaměstnanců ČEZ a.s. – Jaderné elektrárny Dukovany odd. stavební údržby a střediska doplňkové výroby. Mnozí z nich pracovali v JE Dukovany již v době uvádění do provozu jejího 1. bloku. Tato skutečnost měla rozhodující vliv na to, že převedení prací prováděných dosud v JE do soukromé společnosti proběhlo plynule bez ohrožení plynulosti a kvality údržby JE v uvedených oblastech. V průběhu uplynulých let prošla firma dynamickým růstem a stala se úzce specializovanou odbornou firmou jejíž hlavní náplní je stavební údržba pro jadernou elektrárnu.

V roce 2001 se firma rozrostla na 175 pracovníků. V průběhu let 2002 – 2003 došlo k dělení do dvou subjektů. Ke konci dubna 2007 SALLEKO čítá 115 zaměstnanců, kteří uspokojují v převážné míře potřeby spojené se stavební údržbou a činností související s výpomocí při opravách a renovacích technologických celků a strojních zařízení. Zde se společnost uplatňuje zejména v oblasti lešení, nátěrů, tepelných izolací a řadou dalších činností. Také napomáhá a prosazuje zavádění nových technologií ve vyjmenovaných činnostech společně s prosazováním zájmů v oblasti jakosti, ekologie a přístupu k zákazníkovi.

V roce 1999 získala firma certifikát dle ČSN EN 9001, který kontrolními audity v letech 2000 – 2004 úspěšně obhájila a tzv. Velký svařečský průkaz dle ČSN 732601 Z2, tedy oprávnění k výrobě a montáži ocelových konstrukcí. Dále jsme získali certifikát ČSN EN ISO 14001.

Firma SALLEKO dále vlastní oprávnění SÚJB - pro práci v KP

  • pro provádění prací na stavební
  • části hermetických prostor v JE.
  • pro projektování